Studs övningar – Katastrofövningar – Scenarion

Studs övningar – Katastrofövningar – Scenarion

Studs övningar ett uttryck som jag tagit med mig från kriminalvården. Variationerna är oändliga och målet är just att studdsa till och få en AHA upplevelse av det vi sysslar med, vi arbetar gennerellt med Problembasserad inlärning – Learning by Doing och upplevelsebaserad inlärning..

Är en effektiv metod att lära ut/träna omhändertagande vid specifika situationer och risk verksamheter. Övningarna kan variera i tid från 5 minuter till timmar och anpassas helt utifrån er verksamhet. Offerteras på begäran.

Viktiga fördelar

  • Ger deltagarna praktisk och realistisk träning
  • Ger deltagarna bekräftelse på egna färdigheter
  • Skapar reflektion och förstärker inlärningen
  • Ger alternativa lösningar
  • Repeterar de viktiga grundläggande momenten
  • Kan ge många anställda specifik kunskap för specifika situationer

Olyckan sker

En pall rasar från en pallställning, Trucken välter, någon skär sig när uppackning av varor sker, någon blir misshandlad, någon utsätts för hot, det sker en explosion eller ett rån genomförs med fysiska skador eller skottskador. Vad gör jag? Vad skall göras.

Övningen kan syfta till att aktualisera medvetenheten om första hjälpen rutiner på arbetsplatsen
 
Vi har personal med erfarenhet och kunskap från sårskadesminkning och markörspel från civil och militär verksamhet, vilket gör att övningarna kan genom föras under mycket realistiska former.
 
Övningen kan syfta till att pröva – träna befintliga rutiner och handlingsplaner
 
Att pröva och träna på teoretiska modeller och rutiner förstärker handlingskraften och beredskapen inför olyckan om den inträffar. Bättre att förekomma än förekommas.
Övningen kan vara en del i ett större scenario där hela krisplanen i företaget testas
 Vi övar utrymning, vi övar brand, men inte lika ofta första hjälpen, att lägga in skademoment under dessa övningar ökar realismen i övningen och medvetenheten hos personalen. Detta leder även till en helt annan reflektion och medvetenhet om säkerheten och riskerna i verksamheten.
Självklart kan vi även erbjuda släck utbildning och handhavande av brandsläckare
 
Med dessa moment och integreringen av brännskador och första hjälpen blir övningen heltäckande. 

Övningen-Övningsmomenten

Kan segmenteras vilket innebär att vi kan arbeta med små studsmoment. Studs moment innebär att vi spelar upp ett oförberett scenario, där vi prövar handlingsförmågan, beteendet och med positiv feedback lyfter fram de viktiga momenten åtgärderna som rekommenderas, vi arbetar i dessa moment med Problem Baserad Inlärning som metod vilket leder till förstärkt inlärning och färdighet i de moment vi tränar. Självklart kan den genomföras även som ett längre sammanhållett moment.

Kommentarer

Dessa moment har prövats och används hos bla Röda Korset, Kriminalvården Sthlm,  och Hemvärnet i GBG  med stor uppskattning från personalen. Wow, är det så här det känns! Detta skulle vi gjort tidigare. Vilken puls, trodde ett tag det var på riktigt. Nyttigt. Vilken AHA upplevelse. Mer…en gång till….:)

Begär information och offert

Butiken är under konstruktion alla ordrar verifieras via telefon och mail fnv.