Materialkunskap

Första Hjälpen material kännedom – Praktik Teori

Viktiga fördelar

  • Personalen lär sig använda på arbetsplatsen förekommande sjukvårds material
  • De första insatserna i första hjälpen optimeras vid kännedom om handhavande av befintlig utrustning
  • Utrustningen på arbetsplatsen används och står inte oanvänd vid en olycka
  • Kursen innehåller dessutom en kortare repetition – uppdatering av standards och grundförfaranden
  • I kursen så kommer vi även med tips och råd om utrustning

Möjligheter

Utbildningen kan anpassas utifrån era önskemål  innehållsmässigt. Vi arbetar med det material ni har på arbetsplatsen. Därför behövs ett planeringsmöte med en enklare riskinventering som genomförs minst en vecka innan utbildning på plats.

Boka en kortare materialkännedom  
Vi gör ett kort besök och organiserar utbildningen med er utrustning
En lite längre utbildning
Vi genomför även en scenario – katastrof övning med berörd personal
En heldagsutbildning med Repetition
Vi arbetar på förmiddagen med ert material, på eftermiddagen praktisk
       tillämpning i ett eller flera olycksscenarion .

Begär en offert

Butiken är under konstruktion alla ordrar verifieras via telefon och mail fnv.