Praktiskt innehåll Enbart HLR – AED

I Kursen ingår följande teoretiska och praktiska moment;EFR-Logo04-red

  • Överlevnadskedjan
  • Hjälpa andra i nöd
  • Larma 112
  • Övningar
  • Anlända olycksplatsen
  • Primär kontroll
  • Vuxen Bröstkompressioner
  • Introduktion AED

 Bröstkompressioner enbart uppfyller inte de lagstadgade kraven för utbildad personal på arbetsplatsen och uppfyller inte heller några krav för certifiering. Deltagarna ges ett utbildningsdiplom men är inte en legitim utbildning. Men likväl en livsviktig introduktion och färdighet.

Kurstid ca 1,5-2 timmar beroende på deltagar antal

 

Butiken är under konstruktion alla ordrar verifieras via telefon och mail fnv.