Manuell hantering lyfta och flytta

Manuell handling and moving

Manuell hantering lyfta och flytta som enskild utbildning. En mycket bra kurs som minskar riskerna för belastningsskador och förslitningsskador..

Viktiga fördelar

  • Hjälper personalen att bli medveten om risker och faror med Arbetsmomenten
  • Förebygger onödiga arbetsskador och minskar ryggproblemen
  • Följer de flesta länders arbetsmiljökrav och kan anpassas nationellt för andra länder
  • Utbildningen kan kompletteras med lyft och flyttekniker av skadade

Även denna kurs resulterar i utbildningscertifikat uppfyllande internationella regler inom EU.

Begär offert…. info@förstahjälpen.eu

Butiken är under konstruktion alla ordrar verifieras via telefon och mail fnv.