Hjärt & Lungräddning samt AED- Hjärtstartare

CPR – AEDIMG_8738

Kursen vänder sig i första hand till de som behöver uppdatera sina kunskaper och de som behöver komplettera med HLR och AED – Defibrillator utbildning.

Utbildningen kan vara en del av utbildningen för personal i verksamheten men uppfyller då inte regelverket för AFS1999_07, då den föreskriver både första hjälpen och HLR.

Utbildningen är ett bra komplemenet för uppdatering och bredande av färdigheterna i HLR och AED då både baby, ungdom och vuxen berörs.

Huvudpunkter i Innehållet

  • HLR utbildning följande de senaste rönen.
  • Innehåller HLR för Baby, ungdomar och Vuxna i samma kurs
  • Innehåller AED – Defibrillator utbildning
  • Fungerar som Repetitionsutbildning och förberedelse för Första Hjälpen kursen.
  • Har du en utbildning från ex Röda korset på minst 4,5 tim så kan du repetera – uppdatera om din utbildning inte är äldre än två år. Du behöver då ha erhållit manualen och läst denna alternativt sett vår DVD innan utbildningen.

Kursen innehåller internationellt erkänt utbildningsbevis och diplom.

Öppna kurser finns under fliken Öppna kurser övriga tider begär offert

Öpnna kurser erbjuds fortlöpande för det mindre företaget och privat personer som behöver eller vill utbilda sig och lära om Första Hjälpen HLR. Våra kurser innehåller internationellt utbildningsbevis och diplom, våra utbildningar följer internationella rekommendationer från bla AHA, ILCOR, ERC, och vi kan anpassa utbildningen för internationellt arbetande personal.

Begär offert…. info@förstahjälpen.eu

Butiken är under konstruktion alla ordrar verifieras via telefon och mail fnv.