Kurspresentation Primary Care

Primary CARE – Första Hjälpen – HLR Livshotande tillstånd 4,5-6 timmar

Teoretisk del som kan göras som självstudie. Kortar kurstiden med 60 minuter Denna del motsvarar Röda korsets 6 timmars utbildning med Hjärtstartare – AED – DEF. Vid önskemål kan AED-DEF delen bytas mot annat tilläggs material för lokal anpassning, eller minska kurstiden med 30 min. Kursen inkluderar användandet av barriärer för skydd mot smitta. Vilket uppfyller grundkraven i AFSE´n Blodsmitta..

Innehållaed

 • Introduktion
 • Kursupplägg
 • Att hjälpa andra i nöd
 • De känslomässiga aspekterna av att vara livräddare
 • Glöm inte bort dina färdigheter
 • Att leva hälsosamt
 • Att skydda sig själv från blodburna smittämnen
 • Att känna igen livshotande tillstånd  AB-CABS  –  LABCD
 • Primary Care (CPR) – definitioner och bakgrundsinformation Första Hjäpen – HLR
 • Att använda AB-CABS och omvårdnadscirkeln – LABCD
 • Primary Care (CPR) – kunskapskontroll

Praktiska Övningar färdigheter

 • Olycksplatsbedömning – Livsfarligt läge
 • Användning av barriärer
 • Primär akutbedömning – Medvetande kontroll
 • HLR – Bröstkompressioner – AndningBild 252
 • HLR – Bröstkompressioner kombinerat med konstgjort andning
 • Användning av automatisk extern defibrillator – Tillval enligt ök
 • Stoppa allvarlig blödningar – Blödning
 • Se till chock – Cirkulationssvikt
 • Stabilisera rygg- och nackskada – D
 • Kvävning – vuxen vid medvetande/medvetslös
 • Användning av syrgas – kort översikt introduktion tillval
 • Scenarion – Praktisk tillämpning

Butiken är under konstruktion alla ordrar verifieras via telefon och mail fnv.