Kurspresentation Första Hjälpen – HLR för barn — Care For Children

Första Hjälpen HLR för barn

Kurstid   5-7 timmar

Teoretisk del

 • IntroduktionEFR_CFC_065_BoyBandage-Lookup
 • Kursupplägg Överlevnadskedjan
 • Användandet av AB-CABS– LABC på Svenska
 • Att hjälpa barn i nöd
 • De känslomässiga aspekterna av att vara livräddare
 • Regler lagar Ansvar
 • Känslomässiga spekter som livräddare
 • Att skydda sig själv från blodburna smittämnen
 • Att känna igen livshotande tillstånd hos barn
 • Hänsynstagande och skillnader vid att ge hjälp till barn
 • Smittorisker och Barriärer
 • Primary Care (HLR) – definitioner och bakgrundsinformation
 • Att använda AB-CABS och omvårdnadscirkeln
 • Förebygga skador och sjukdom hos barn
 • Secondary Care för barn fortsatt hjälp
 • Primary Care (HLR) – kunskapskontroll

Praktisk del

 • Olycksplatsbedömning
 • Användning av barriärer
 • Primär akutbedömningIMG_9755
 • HLR – bröstkompressioner Baby och Ungdom
 • HLR – bröstkompressioner – konstgjord andning Baby och Ungdom
 •  Användning av automatisk extern defibrillator AED – DEF – Hjärtstartare
 •  Stoppa allvarliga blödningar
 •  Se till chock
 •  Stabilisera rygg- och nackskador
 •  Kvävning – baby och ungdom vid medvetande/medvetslös
 •  Secondary care – Skadebedömning och sjukdomsbedömning hos barn.

Praktisk tillämpning Scenarion Anpassas mot verksamheten enligt önskemål

Öppna kurser finns under fliken Öppna kurser övriga tider begär offert

Butiken är under konstruktion alla ordrar verifieras via telefon och mail fnv.