Försäljningsvillkor och bokningsvillkor EFR Utbildarna..

Generella Boknings villkor EFR Utbildarna:

Beställning:                        

Godkännande av offererade utbildningar och/eller bokning av utbildningar skall ske skriftligen per brev  eller E-post till EFR UTBILDARNA.

Anm. Glöm ej att ange önskat/överenskommet kursdatum.

Självstudier:  Vid bokning av utbildningar med självstudier faktureras 50 % av kursavgiften i samband med leverans av utbildningsmaterialet. Förstudier är då ett krav för deltagande och EFR Utbildarna har då möjligheten att neka utbildning om förstudier Ej är gjorda.

  1. Utbildningsmaterialet skall då vara beställaren tillhanda senast 14 dagar innan kursstart.
  2. Det åligger beställaren att dela ut materialet om ej annat skriftligt överenskommits.
  3. Vid separata utskick tillkommer frakt + 75:- per försändelse

Kursdatum:                         

Enligt överenskommelse med EFR Utbildarna

Orderbekräftelse:                

EFR Utbildarna kommer att sända en orderbekräftelse inom 3 arbetsdagar efter det att vi erhållit er beställning.

Betalningsvillkor:               

15 dagar netto mot faktura om ej annat överenskommits. Eventuell dröjsmålsränta debiteras med referensränta + 8%  (f.n. 9%). Fnv B-giro betalning på webbutiken.

Avbokningsregler:              

Ni har rätt att avboka beställda kurser enligt nedanstående regler oavsett anledningen till avbokningen.

  1. Senast 21 arbetsdagar före bokad första utbildningsdag: Avbokning av utbildningstillfället kan ske utan att någon avbokningsavgift debiteras.
  2. Mellan 20 och 11 arbetsdagar före bokad första utbildningsdag. Avbokning av utbildningstillfället debiteras med 50 procent av den totala utbildningsavgiften.
  3. Mellan 10 arbetsdagar och intill första utbildningsdagen. Avbokning av utbildningstillfället debiteras med 100 procent av den totala utbildningsavgiften.
  4. Extra kostnader kan dock tillkomma för tidigare utlämnat/utsänt material för självstudier, kunden behåller då materialet.

Ändring av kursdatum:        Bokad kurs kan ändras högst en gång efter överenskommelse med EFR Utbildarna och senast 11 arbetsdagar före första bokade utbildningsdag Efter ändring av kursdatum tillämpar EFR Utbildarna avbokningsreglerna enligt punkt C ovan.

Inställd kurs:  Om  EFR Utbildarna  skulle vara tvungen att ställa in utbildning på grund av akut sjukdom eller annat skäl som vi inte råder över, erbjuds du som kund ett nytt utbildningstillfälle vid en senare tidpunkt. Någon ekonomisk ersättning utgår ej i dessa fall.     Det åligger dock EFR Utbildarna  att göra skäliga insatser för att kunna genomföra utbildningstillfället med en annan utbildare.

Beställning och betalning i butiken sker fn med inbetalning på B-giro

Betalningsvillkor Butiken:    Antingen förskottsbetalning efter orderbekräftelse eller efter överenskommelse 15 dagar netto mot faktura om ej annat överenskommits. Eventuell dröjsmålsränta debiteras med referensränta + 8%  (f.n. 9%).

Butiken är under konstruktion alla ordrar verifieras via telefon och mail fnv.