Enbart HLR AED – Hands Only CPR AED

Endast kompressioner HLR – AED  EN  Introduktion – Översiktaedfirstpagesuddig

Under de senaste åren har många artiklar publicerats om fördelarna med endast kompressioner-HLR. Denna teknik omfattar endast kontinuerliga bröstkompressioner utan avbrott för inblåsningar. Enbart Bröstkompressioner kan effektivt cirkulera oanvänt syre från patientens lungor och blodomlopp till vitala organ i kroppen.

Der finns flera fördelar med att ge enbart bröstkompressioner..

Det är färre moment att genomföra vilket gör det enklare att komma ihåg och enklare att följa instruktionerna från Larmcentralen. De som är rädda för smitta och tycker det är otäckt har också en större vilja att hjälpa till då dom slipper genomföra inblåsningar med munen.

Är man utbildad i att genomföra HLR med inblåsningar så är den metoden alltid effektivare och utan tvekan att föredra i en nödsituation. Men utan tvekan är endast bröstkompressioner att föredra än ingen hjälp alls om någon drabbats av ett hjärtstillestånd.

Introduktionen – Översikten är ett allternativ till en längre utbildning. En refresher i samband med en konferans eller något annat arrangemang. Kontakta oss för en offert.

Utbildningen ger endast ett deltagar diplom

Butiken är under konstruktion alla ordrar verifieras via telefon och mail fnv.