Emergency First Response

Kunskap att hjälpa andra

IMG_4423Ett utbildningsprogram för en kunnig arbetsgrupp. Allt för ofta visar en incident eller olycka hur viktigt det är att våra kollegor är förberedda och villiga att hjälpa till i händelse av en olycka eller sjukdomsfall.

Det är ett faktum att olyckan inträffar helt utan varning. Antingen är du förberedd….   Eller inte…

Alla företag behöver kontinuerligt medvetandegöra och öva sin beredskap;

Kan dina medarbetare agera och hjälpa till på ett effektivt och korrekt sätt i sambande med en olycka?

Följer ditt företag reglerna för utbildad personal i HLR, AED och Första Hjälpen enligt AFS1999_07?

  • Precis som namnet på AFS´en säger räcker inte HLR! …

Är dina medarbetare uppdaterade och utbildade enligt de senaste riktlinjerna inom HLR, AED och Första Hjälpen?

  • Förändringar sker minst vart 5 år!

Följer utbildningen de riktlinjer som finns enligt BLS, ILCOR, ERC´s uppdateringar?

  • Nationella och Internationella regler styr utformningen av utbildningarna EFR uppfyller dessa krav med certifiering, tid och innehåll.

Har dina medarbetare de praktiska färdigheter som krävs?

  • Utbildningen är praktiskt färdighetsbasserad.

Emergency First Response kan hjälpa dig att svara ”JA” på dessa frågor..

Emergency First Response branchkurser

Emergency First Response-kurserna följer gällande lagstiftning och inkluderar HLR, defibrillator och Första Hjälpen utbildning, all utbildning anpassas utifrån era behov.

Vi är specialiserade på att erbjuda ett komplett program för en kontinuerlig lösning för förberedelser inför en olycka genom att uppfylla kraven på HLR och Första Hjälpen utbildning enligt gällande föreskrifter. Vi var bland de första att uppfylla de Svenska riktlinjerna från Första Hjälpen Rådet i Sverige i Mars 2013…

För er bekvämlighet är det möjligt att genomföra utbildningen på er arbetsplats eller annat önskemål… Alternativt kanske du tycker det är mer lönsamt att vi utbildar några av era anställda till  Instruktörer. Självklart kan vi även hjälpa till med utplacering och inköp av defibrillatorer och utbilda personalen att använda dessa.

Innovativa Pedagogiska metoder

IMG_8557Utifrån moderna utbildningsmetoder , erbjuder våra utbildningar flexibilitet, som kan inkludera självstudier via kurs litteraturen eller DVD som alternativ, vilket kan erbjuda ett effektivt utnyttjande av arbetstiden vilket minskar utbildningstiden. Många företag ser att detta ger bäst inlärnings effekt och minskar frånvaron från verksamheten Kostnadseffektivt.

Självklart fungerar IMG_8530Emergency First Response utbildningen perfekt som konventionell utbildning i klassrum eller utomhus också, vilket våra pedagogiska instruktörer är utbildade för.

Mer information klicka på länken.

12sid efr utbil

Redo att starta?

Det är nu det är dags att förbereda sig för en olycka, tyvärr vet vi aldrig, när en olycka inträffar.

Butiken är under konstruktion alla ordrar verifieras via telefon och mail fnv.